Kursuse/teemade ülevaade

 • Tere tulemast MI baasoskuste veebikursusele!

    

   

  Motiveeriva intervjueerimise (MI) baasoskuste kursus annab ülevaate MI-st kui nõustamismeetodist. Siin saad eelkõige teadmisi sellest, mida MI kui meetod endast kujutab milline on MI kujunemislugu ja taust, mis on MI olemus ja põhimõtted, mis teeb selle efektiivseks, milliseid eeliseid MI kasutamine annab, millised tööriistad MI meetodil nõustaja tööriistakastis on (nagu näiteks PAKT: peegeldused, küsimused, kokkuvõtted, aga ka tunnustused ning kuidas näeb välja info jagamine MI-le kohasel moel), lisaks veel milles seisnevad MI neli protsessi ja kuidas nad toetavad nõustamist ja milline on MI-d saatev alusvaimsus ehk nõustamise kontekst ja nõustaja meelelaad ning kuidas see kõik on seotud sõnadega muutusejutt ja samaksjäämisjutt .  

  MI kui meetod on kasutuses nt tervishoius, korrektsioonis, sotsiaaltöös, hariduses, spordis ja juhtimises. Samas pole see loetelu lõplik: MI on kasulik tööriist kõigis valdkondades, kus töö sisuks on inimestega suhtlemine (sh nõustamises ja konsulteerimises) ning nende arengu toetamine. Seetõttu oleme siinset kursust luues püüdnud olla nii universaalsed kui võimalik. Selleks, et erinevate valdkondade inimesed leiaksid endale tuttavaid olukordi, oleme teemade avamisel kasutanud mitmete valdkondade spetsiifilisi allikaid ja näiteid. Allikad on viidatud ja võimalusel juurde lingitud. Nii saad huvi pakkuva valdkonna kohta edasi uurida. Samal põhjusel on kursusel nõustaja-kliendi suhte kirjeldamiseks kasutatud erinevaid vaateid (nt rakendaja/praktiseerija-klient, arst-patsient, õpetaja-õpilane jne). 

  Kursus koosneb 5 sisulisest õppemoodulist koos viidetega lisalugemisele, mille läbimine võtab orienteeruvalt aega 8-10 tundi.  Õppemoodulites ootavad Sind ees iseseisvad lugemisharjutused, näidistega tutvumised (videod, lindistused), erinevad ülesanded ja harjutused ning võimalused enesekontrolliks. Samuti soovituslik lisalugemine. 

  Olles kursusel läbinud erinevaid teemasid, märkad kindlasti nende rakendamise võimalusi ka igapäevategevustes. Ometi jääb sellest tõenäoliselt väheseks, et meetodit kasutama hakata. Selleks, et osata MI-d ka igapäevaselt iseseisvalt praktikasse panna, on loodud motiveeriva intervjueerimise rakendaja väljaõppe kursus (MI rakendaja kursus).  Siinse MI baasosksute veebikursuse läbimine (või veebikursus koos kontaktõppes paari päevase harjutamisega) ja testi sooritamine  ongi eelduseks MI rakendaja väljaõppes osalemiseks. Rakendaja kursusel ootab Sind ees hulgaliselt võimalusi MI praktiseerimiseks. 

  © Motiveeriva intervjueerimise baasoskuste kursuse näol on tegemist EMITA kursusega ning selle sisu kopeerimine ja levitamine väljaspool EMITAT ei ole lubatud. Kursuse muutmise ja kasutamise õigused väljaspool EMITAT on vaid kursuse autoritel. Kursuse autorid: Inga Karton, Raili Juurikas, Elina Malleus, Tõnu Jürjen, Maret Sildala, Asta Vaks, Marina Paddar. Kursuse sisutoimetajad on Inga Karton ja Raili Juurikas. Keeleliselt on kursust korrigeerinud Pille Jürjen, Helena Oselin ning Anne Kaaber


 • Motiveeriva intervjueerimise kujunemine, taust ja põhimõisted

  Selles moodulis tutvud MI teoreetilise tausta ja kujunemislooga ning saad ülevaate MI põhimõistetest. Samuti aitab siin käsitletu mõtestada, millistes olukordades saab MI-d rakendada ja millistes mitte. Osa läbimiseks kulub umbes kaks tundi, koos artiklite lugemisega 4 tundi.

  Täpsemalt käsitletakse:
  • kuidas MI meetod alguse sai ning kes on olulised isikud MI kujunemisloos;
  • teooriaid ja psühholoogilisi alusteadmisi, millele MI meetodina tugineb;
  • motivatsiooni, ambivalentsust, parandamisrefleksi, ebakõla, muutuse- ja samaksjäämisjuttu ning nõustaja rolli nende kujunemisel;
  • kontekste, kus MI-d on sobilik kasutada (sh milliste raskuste ületamiseks MI-d kasutatakse).

  Koostasid Inga Karton ja Raili Juurikas.
 • Motiveeriva intervjueerimise põhivõtted: suhtlemise tuumoskused

  Selles moodulis saad teada, mis on MI-s enamkasutavad tuumoskused (nimetatud ka kui baasoskused, põhioskused, suhtlustehnikad) ning kuidas neid kasutada MI meelaadi ja protsesside kontekstis. Selle osa läbimiseks kulub umbes kaks tundi.

  Täpsemalt käsitletakse:
  • millised suhtlusvõtted on MI-s kohased ning millised mitte;
  • milliseid tuumoskuseid erinevates nõustamisolukordades valida;
  • kuidas tunnustuste kasutamisega jõustada kliendi muutust;
  • kuidas jagada infot MI põhimõtteid arvesse võttes.

  Koostasid Elina Malleus-Kotšegarov, Marina Paddar ja Inga Karton.
 • Motiveeriva intervjueerimise protsessid

  Selles moodulis on Sul võimalik lähemalt tutvuda motiveeriva intervjueerimise nelja protsessiga. Neli protsessi MI-s on justkui selgroog vestlusteks, mis on kantud MI vaimsusest ning kus kasutatakse läbivalt erinevaid MI põhioskusi protsesside kulgemise toetamiseks. Selle osa läbimiseks kulub keskmiselt üks tund.

  Täpsemalt käsitletakse:
  • MI protsesside sisu ning nende omavahelisi seoseid ja järgnevust;
  • kuidas on MI vestlus üles ehitatud ning milline on vestluse kulgemise loogika. 

  Koostasid Tõnu Jürjen, Maret Sildala ja Inga Karton.
 • Nõustamise kontekst ja nõustaja meelelaad – MI vaimsus

  Selles moodulis saad teadmisi nõustamise konteksti kujunemisest ja õpid tundma MI vaimsusele omaseid komponente. Selle osa läbimiseks kulub keskmiselt üks tund.

  Täpsemalt käsitletakse:
  • miks on oluline vestluseks MI meelelaadile omane suhtlemisruum luua;
  • kuidas ära tunda, kas nõustaja väljendab vestluses MI meelelaadile omaseid väärtuseid.

  Koostasid Asta Vaks, Inga Karton ja Raili Juurikas.
 • Kokkuvõte

  Kokkuvõtvas moodulis saad kõik õpitud teadmised kokku panna ning õppevideo abil endki proovile panna. Siin Sa näed, kuidas üks MI-st lähtuv vestlus võib olla üles ehitatud ja selle najal saad testida läbitud teemade tundmist. Video vaatamine koos küsimuste üle mõtlemisega ning selle analüüs võtab aega vähemasti tunni jagu.

  • Kas ja kui palju tunned näidisvestluses ära baasoskuseid (PAKT+I)? 
  • Kuivõrd eesmärgipäraselt on nõustaja neid kasutanud?
  • Kas ja kuivõrd tunned kliendi jutus ära samaksjäämis- ja muutusejuttu? 
  • Mida nõustaja tegi samaksjäämis- ja/või muutusejuttu kuuldes?
  • Kuivõrd ja millises osas on intervjuu kooskõlas MI vaimsusega?

  Koostas MI punt. :)